29

POLİTİKAMIZ

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Mercanlar Mutfak Eşyalarının gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde;  insan, alt yapı,yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, Kalite ve bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve  bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

 

Kalite Politikamız

 

·      Tüm çalışanlarımızınkatılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak

·      Çevresel faktörleri veiş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

·      Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek,uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,

·      Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

·      Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

·      Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

·      Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

·      Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

·      Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

 

·      Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek  ve uygulamak

·      Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

·      Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.

·      Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

·      Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

·      Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış  paydaşlara yönelik firmasal                       sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

·      Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

·      Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

·      Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

·      Firma itibarını geliştirerek,bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumaktır.

Çevre Politikamız

 

Mercanlar Mutfak Eşyaları olarak Plastik ahşap ,Metal,Porselen ,Cam ve Seramik Aksesuarlı Züccaciye Ürün Tasarımı ,Üretimi ,Montajı ve Plastik Parça Kalıp üretimi, gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemleri kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla züccaciye sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

Mercanlar Mutfak Eşyaları olarak Plastik ahşap,Metal ,Porselen ,Cam ve Seramik Aksesuarlı Züccaciye Ürün Tasarımı ,Üretimi,Montajı ve Plastik Parça Kalıp üretimi, gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemleri kapsamında;Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

İSG standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Tehlikelerin tespit için risk değerlendirme çalışmaları yapmak ,tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak yada riskleri azaltmak

Tüm faaliyetlerimizde çalışanların katılımı ve ortak karar ile aksiyonlar almak

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Renga Kataloğumuzu İndirin

Renga Broşürümüzü İndirin